se slevou nemovitosti se slevou novinky novinky v nabídce nejvíce shlédnuté nejčastěji zobrazované oblíbené moje oblíbené poptávka zadat poptávku
Typ nabídky
Nemovitost
Lokalita
Velikost seřadit sestupně seřadit vzestupně

Dispozice


Plocha m2


Cena seřadit sestupně seřadit vzestupně Kč ikona EUR ikona  
od: zpět na kategorie cen do:

LEXXUS Správa nemovitostí

Vítejte u LEXXUS Správy nemovitostí (LPM). Náš tým nabízí místním i zahraničním investorům v oblasti nemovitostí profesionální, efektivní a transparentní služby poskytované na mezinárodní úrovni.

Abychom zajistili vašim nemovitostem maximální výnosy, vytvořili jsme systém kódů, postupů a struktur pro podávání zpráv, který zajišťuje, že jste informování a máte své nemovitosti pod kontrolou.

Náš tým si dokáže poradit s každým typem pražské nemovitosti – od historických budov přes moderní byty po řadové domy. Také se staráme jak o jednotlivé bytové jednotky, tak i o velká bytová portfolia.

Navázali jsme vynikající spojení s předními realitními agenturami, bankami, nadnárodními společnostmi a velvyslanectvími, abychom získali stálý přísun vhodných nájemců.

LPM je podporováno naším vlastním marketingovým oddělením, které zajišťuje, že je vaše nemovitost uvedena na trh efektivně a profesionálně jak na místní, tak i na národní a mezinárodní úrovni.

Naše kancelář, která se nachází v historickém centru města, zaměstnává personál s mnohaletými zkušenostmi ve svém oboru. Být neustále v obraze ohledně současné legislativy, zdravotních předpisů a daňových požadavků, které se vás týkají, je neustále pokračující proces, který je vzhledem k nedávným změnám v místní legislativě nezbytný.

Naše účetní oddělení má za sebou úspěšnou historii inkasování nájemného a účinného převádění finančních prostředků klientovi.

Poplatek za správu neúčtujeme, je-li váš byt neobsazený.

Proč LPM?

Naše příležitost

LEXXUS Správa nemovitostí bude poskytovat tytéž dlouhodobé a stabilní korporátní znalosti a vysokou úroveň služeb, které z naší skupiny udělaly lídra na pražském realitním trhu. Spojení profesionálních zkušeností našich správních týmů zajistí, že mandát vlastníka je nejen splněn, ale dokonce překonán.

Naše nabídka

 • Vytvoření návrhu služeb správy nemovitostí
 • Nájemní strategie, včetně papírové brožury, webové prezentace, vzdělávání makléřů, profesionálních fotografií, veškeré právní dokumentace, jako je nájemní smlouva, inventář nebo protokol o předání.
 • Prověření všech poskytovatelů služeb, pokud jde o cenu a kvalitu poskytování služeb
 • Zahájení jednání se současnými poskytovateli služeb nebo jmenování nových dodavatelů
 • Přehledný systém pravidelného podávání daňových a údržbových zpráv majiteli
 • Komunikace v češtině a angličtině
 • Dny otevřených dveří v naší kanceláři pro nájemníky
 • Kompletní non-stop služba nájemníkům v případě nouzových situací nebo záležitostí vztahujících se k nemovitosti
 • Korespondence se všemi místními a finančními úřady, poskytovateli služeb a sdruženími nájemníků
 • Roční oficiální ohodnocení nemovitosti.

Naším cílem je poskytnout vám stejnou informovanost a úrověň kontroly vašeho bytu, jako ve vlastním rodném městě.

Přehled poplatků

PopisVýdaje (včetně DPH)
Správní služby 6, 5 % čistého nájemného plus DPH
Nájemní služby: nájmy od 6 měsíců Nájemné za 1 měsíc plus DPH
Inventarizační a další kontroly Zahrnuto v ceně
Účast na oficiálních jednáních Zahrnuto v ceně
Příprava nájemní smlouvy Zahrnuto v ceně
Prodej bytu Cena k jednání
Účetní služby Podle domluvy

Správa nemovitostí

Každodenní údržba bytů

Kvalitní dodavatele je těžké najít - Evropa má nedostatek spolehlivých odborných dodavatelů.

Rychle reagujeme a řešíme všechny nahlášené problémy. To je důležité pro váš klid duše a pro blaho vašeho nájemníka. Máme síť prověřených kvalifikovaných a plně pojištěných dodavatelů. Tito dodavatelé pro LEXXUS provádějí velké množství prací. Můžete si být jisti rychlým servisem a rozumnými cenami.

Zaměstnáváme na plný úvazek úklidovou službu a údržbáře.

Dokonce i v případě nouzových situací si vždy necháváme udělat cenovou nabídku od více dodavatelů.

Kontroly nemovitostí

Nemovitost navštívíme minimálně dvakrát do roka, jak je stanoveno smluvní normou. Pokud se však kdykoliv jindy objeví problémy, setkáme se podle potřeby s dodavateli a nájemníky.

V pravidelných intervalech vám budeme zasílat zprávu o viditelném stavu nemovitosti, informace o tom, jak o ni nájemníci pečují a doporučení ohledně údržby nebo případné budoucí rekonstrukce. Pokud máme pocit, že nájemníci porušili svou nájemní smlouvu, poradíme vám ohledně nejlepšího postupu.

Právní služby

K pronájmu nemovitostí se vztahuje několik daňových, právních a bezpečnostních předpisů, které musejí všichni pronajímatelé dodržovat.

Zajistíme, že budete splňovat požadavky těchto předpisů a zařídíme pro vás bezpečnostní kontroly.

Nedodržení bezpečnostních předpisů může vest k závažným sankcím. Ochráníme vás před touto starostí.

Uhrazení pohledávek z kauce po ukončení nájmu

Nejožehavější součást nájemního procesu.

Když si necháte svou nemovitost spravovat, uchrání vás to před přímým jednáním s nájemníky, které pak probíhá přes nás. Máme rozsáhlé zkušenosti z vyjednávání o případných škodách nebo porušení smluv, takže se můžete spolehnout na naše doporučení pro dosažení vzájemné dohody tak rychle, jak je to možné, ve prospěch jak nájemníka, tak i pronajímatele. V nepravděpodobném případě sporu bude záležitost předána a spravována příslušnou rozhodčí službou. Tím se zabrání vleklým právním jednáním.

Správní služby

Naše správní služby zahrnují následující služby. Vezměte prosím na vědomí, že neobdrží-li LEXXUS plnou moc, budou někteří dodavatelé přijímat pokyny pouze přímo od majitele.

 • Vymáhání nájemného v předepsané lhůtě splatnosti, připravení výpisu z účtu a uhrazení nájemného Pronajímateli podle dohody, za předpokladu, že společnost LEXXUS obdrží dané finanční prostředky.
 • Zajištění plateb konečných faktur Pronajímatele za služby, poplatky za nemovitost a poplatky místním správním orgánům, za předpokladu, že společnost LEXXUS obdrží jméno dodavatele služby, jméno, na které je veden účet, a číslo účtu, a dodavatel služeb nám bude posílat faktury. Pronajímatel by měl vzít na vědomí, že někteří poskytovatelé přijímají pokyny pouze přímo od držitele účtu.
 • Pokud je to potřeba, zajištění plynových a elektrických certifikátů. Zařídí-li LEXXUS plynové a elektrické certifikáty, bude Pronajímatel zodpovědný za platbu faktur od dodavatelů, což bude LEXXUS odečítat z obdržených částek nájemného.
 • Pokud k tomu společnost LEXXUS dostane písemné pokyny, zajištění plateb výdajů Pronajímatele (například za služby, dodávky vody a pojištění), za předpokladu, že jsou faktury zaslány společnosti LEXXUS (za což ponese zodpovědnost Pronajímatel), a za předpokladu, že má k tomu LEXXUS dostatečné prostředky. Společnost LEXXUS neponese žádnou zodpovědnost za jakoukoliv ztrátu způsobenou tím, že jsme nedisponovali dostatečnými prostředky, nebo jakýkoli vzniklý spor ohledně platby faktury, není-li spor nebo ztráta zapříčiněna naší nedbalostí nebo porušením smlouvy.
 • Věnování se jakékoliv stížnosti nebo dotazu podanému Nájemníkem během nájmu; zavolání dodavatele pro provedení příslušné opravy nebo náhrady; vhodné rozdělení poplatku mezi Pronajímatele a Nájemníka. Když to bude možné, požádáme Pronajímatele o schválení výdajů vyšších než 2000 Kč včetně daně z přidané hodnoty, pokud je možné Pronajímatele nebo jeho pověřené zástupce snadno kontaktovat.
 • V případě nouze, nebo v případě, kdy je potřeba Pronajímateli pomoci k plnění jeho zákonných povinností, nebo v jiných případech, kdy to LEXXUS bude považovat za nutné, LEXXUS bude jednat v ochraně zájmu Pronajímatele bez předchozí konzultace.
 • Návštěva nemovitosti minimálně dvakrát ročně v průběhu nájmu a podání zprávy Pronajímateli o jejím vizuálním stavu (Pozn.: Nejedná se o kontrolu statiky a společnost LEXXUS může podat zprávu pouze o vizuálním stavu, který je při návštěvě zřejmý na pohled). LEXXUS neponese zodpovědnost za žádnou skrytou nebo latentní závadu, která se objeví později, pokud nebyla snadno viditelná v době naší návštěvy

Poplatky za správní služby

Neúčtujeme si žádný poplatek, pokud je nemovitost prázdná.

Naše standardní provize činí 6,5% z čistého nájmu stanoveném v nájemní smlouvě plus příslušná DPH.

Preferujeme platbu na základě samostatné faktury, většinou kvartálně, ale můžeme si take provizi odečítat přímo z uhrazeného nájmu.

Nájemní služby

Naše nájemní služby zahrnují následující služby:

 • Doprovázení potenciálních nájemníků při prohlídkách nemovitostí.
 • Držení klíčů k nemovitosti.
 • Představení nájemníka, sjednání přijatelného nájemného a získání finančních referencí či jiných referencí, které požaduje Pronajímatel, nebo které se zdají být potřeba.
 • Pokud LEXXUS neobdrží od Pronajímatele konkrétní instrukce o opaku, podrobné informace o jeho nemovitosti budou sděleny na základě dělení provizí dalším agentům. Pro Pronajímatele to nepředstavuje žádné další náklady.
 • Kopie referencí budou zaslány Pronajímateli ke schválení. Pokud Pronajímatel před podepsáním Smlouvy o pronájmu nevznese žádné dotazy ohledně referencí, znamená to, že tyto reference přijal.
 • Příprava a/nebo sjednání Smlouvy o pronájmu přijatelné pro obě strany. LEXXUS nemůže poskytnout kontrolu nájemních smluv připravených externími firmami. V případě takových dokumentů se Pronajímateli doporučuje vyhledat právní pomoc.
 • Příjem, držení nebo převedení Kauce kromě případů, kdy je pro Pronajímatele přijatelná Záruční listina.
 • Po obdržení písemného oznámení Nájemníka o prodloužení nájmu sjednání přijatelného nájemného pro obě strany, příprava dokumentů o prodloužení nájmu a získání podpisů obou stran.
 • Po obdržení písemného oznámení o ukončení nájmu informování Nájemníka o tom, že nájem nebude prodloužen, a příprava relevantní dokumentace, pokud je vyžádáno písemné provedení, zařízení praktických záležitostí, včetně organizace inventarizační kontroly.
 • Sestavení inventarizační zprávy a odeslání zprávy o inventarizační kontrole Pronajímateli, vyhotovení seznamu nutných dodatečných prací a odhad jejich nákladů. Vyjednání veškerých nákladů, které vyplynou z inventarizační zprávy mezi Pronajímatelem a Nájemníkem.
 • Po obdržení písemného souhlasu obou stran schválení jakýchkoliv srážek z vrácené Kauce nebo zůstatku Kauce Nájemníkovi za jakékoliv náklady dohodnuté mezi Pronajímatelem a Nájemníkem za provedené opravy, náhrady a čištění.
 • Vyplacení Pronajímateli z Kauce jakékoliv případné částky za opravy, náhrady a čištění dohodnuté mezi stranami nebo považované za patřičné.

Poplatky za nájemní služby

 • Naši provizi tvoří čisté nájemné za 1 měsíc (jeden měsíc) vyhrazené podle podmínek Smlouvy o pronájmu plus daň z přidané hodnoty.
 • S výjimkou nájemních smluv na šest měsíců nebo kratších bude provize odečtena z nájemného, pokud nájemné vybíráme my. Pokud se Pronajímatel rozhodne vybírat nájemné sám, je provize založena na určité lhůtě a je splatná zúčtovanými finančními prostředky při nebo před začátkem nájmu.
 • U nájemních smluv do a včetně šesti měsíců je naše provize 15% hrubého nájemného vyhrazeného podle podmínek Smlouvy o pronájmu plus daň z přidané hodnoty; provize bude odečtena z placeného nájemného, pokud nájemné vybíráme my. Pokud se Pronajímatel rozhodne vybírat nájemné sám, je provize splatná předem po vystavení faktury LEXXUS.
 • Pokud je nájem sjednaný společností LEXXUS prodloužen nebo obnoven za stejných podmínek, neplatí se makléřům žádné další provize z pronájmu.
 • Příprava a/nebo sjednání Smlouvy o pronájmu je bezplatná.
 • Pokud společnost LEXXUS úspěšně najde
 • Nájemníka pro nemovitost Pronajímatele, který činí nabídku, kterou Pronajímatel přijme, s výhradou referencí a smlouvy, a Pronajímatel později odstoupí od navrhnutého pronájmu z jiných důvodů než kvůli referencím, LEXXUS bude účtovat poplatek za zmaření založený na ekvivalentu provize za jeden měsíc nájmu. Tento poplatek bude Pronajímateli prominut, dá-li tento pokyn společnosti LEXXUS, aby přešla k pronájmu jinému Nájemníkovi během jednoměsíční lhůty od odstoupení.

Vyúčtování

Naše výstupy jsou zpracovávány na základě systému otevřené knihy. Jednoduše řečeno, všechny faktury, doklady a účty jsou směrovány zpět na majitele či holdingovou společnost. LEXXUS si účtuje zvláštní poplatek za zprostředkování těchto služeb.

Účetní služby

Pokud od společnosti LEXXUS budou vyžádány čtvrtletní výkazy českým finančním úřadům, LEXXUS zavede poplatek za tuto službu plus daň z přidané hodnoty, v závislosti na míře aktivity společnosti. Poplatky za účetní služby se vypočítávají přiměřeně požadavkům jednotlivce.

Mohlo by vás zajímat

Druhého odboje
Druhého odboje 140 000 Kč Druhého odboje, Praha 6 343 m2
Klicperova
Klicperova 9 300 000 Kč Klicperova, Praha 5 78 m2
WHITE GARDEN II
WHITE GARDEN II 6 750 000 Kč Na Bělidle, Praha 5 55.4 m2
U Nikolajky
U Nikolajky 55 000 Kč U Nikolajky, Praha 5 112 m2
Janáčkovo nábřeží
Janáčkovo nábřeží Info v RK Janáčkovo nábřeží, Praha 5 189.5 m2
U Rajské zahrady
U Rajské zahrady 13 600 000 Kč U Rajské zahrady, Praha 3 102.19 m2
Spálená
Spálená Info v RK Spálená, Praha 1 141.2 m2
U Kanálky
U Kanálky 38 000 Kč U Kanálky, Praha 2 100 m2
Vězeňská
Vězeňská 55 000 Kč Vězeňská, Praha 1 155 m2